Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Bình Minh - TP Hải Dương - 30288506
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130288901TT GDTX Thành phố288 http://gdtxhaiduong.haiduong.edu.vn
230288501THCS Ngọc Châu288 http://hd-thcsngocchau.haiduong.edu.vn
330288502THCS Võ Thị Sáu288 http://hd-thcsvothisau.haiduong.edu.vn
430288503THCS Việt Hoà288 http://hd-thcsviethoa.haiduong.edu.vn
530288504THCS Lê Hồng Phong288 http://hd-thcslehongphong.haiduong.edu.vn
630288505THCS Cẩm Thượng288 http://hd-thcscamthuong.haiduong.edu.vn
730288506THCS Bình Minh288 http://hd-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn
830288507THCS Ngô Gia Tự288 http://hd-thcsngogiatu.haiduong.edu.vn
930288508THCS Hải Tân288 http://hd-thcshaitan.haiduong.edu.vn
1030288509THCS Trần Phú288 http://hd-thcstranphu.haiduong.edu.vn
1130288510THCS Bình Hàn288 http://hd-thcsbinhhan.haiduong.edu.vn
1230288511THCS Lê Quý Đôn288 http://hd-thcslequydon.haiduong.edu.vn
1330288512THCS Tứ Minh288 http://hd-thcstuminh.haiduong.edu.vn
1430288513THCS Tân Bình288 http://hd-thcstanbinh.haiduong.edu.vn
1530288514THCS Trần Hưng Đạo288 http://hd-thcstranhungdao.haiduong.edu.vn
1630288515THCS Chu Văn An288 http://hd-thcschuvanan.haiduong.edu.vn
1730288401Tiểu học Nguyễn Trãi288 http://hd-thnguyentrai.haiduong.edu.vn
1830288402Tiểu học Cẩm Thượng288 http://hd-thcamthuong.haiduong.edu.vn
1930288403Tiểu học Việt Hoà288 http://hd-thviethoa.haiduong.edu.vn
2030288404Tiểu học Thanh Bình288 http://hd-ththanhbinh.haiduong.edu.vn
2130288405Tiểu học Hải Tân288 http://hd-thhaitan.haiduong.edu.vn
2230288406Tiểu học Lý Tự Trọng288 http://hd-thlytutrong.haiduong.edu.vn
2330288407Tiểu học Ngọc Châu288 http://hd-thngocchau.haiduong.edu.vn
2430288408Tiểu học Bạch Đằng288 http://hd-thvothisau.haiduong.edu.vn
2530288409Tiểu học Nhị Châu288 http://hd-thnhichau.haiduong.edu.vn
2630288410Tiểu học Tứ Minh288 http://hd-thtuminh.haiduong.edu.vn
2730288411Tiểu học Đặng Quốc Chinh288 http://hd-thdangquocchinh.haiduong.edu.vn
2830288412Tiểu học Bình Hàn288 http://hd-thbinhhan.haiduong.edu.vn
2930288413Tiểu học Phú Lương288 http://hd-thphuluong.haiduong.edu.vn
3030288414Tiểu học Trần Quốc Toản288 http://hd-thtranquoctoan.haiduong.edu.vn
3130288415Tiểu học Nguyễn Lương Bằng288 http://hd-thnguyenluongbang.haiduong.edu.vn
3230288416Tiểu học Tô Hiệu288 http://hd-thtohieu.haiduong.edu.vn
3330288417Tiểu học Bình Minh288 http://hd-thbinhminh.haiduong.edu.vn
3430288418Tiểu học Đinh Văn Tả288 http://hd-thdinhvanta.haiduong.edu.vn
3530288419Tiểu học Kim Đồng288 http://hd-thkimdong.haiduong.edu.vn
3630288421Tiểu học Tân Bình288 http://hd-thtanbinh.haiduong.edu.vn
3730288430Tiểu học Chu Văn An288 http://hd-thchuvanan.haiduong.edu.vn
3830288301Mầm non Bình Minh288 http://hd-mnbinhminh.haiduong.edu.vn
3930288302Mầm non Phú Lương288 http://hd-mnphuluong.haiduong.edu.vn
4030288303Mầm non Hoa Sứ288 http://hd-mnhoasu.haiduong.edu.vn
4130288304Mầm non Nguyễn Trãi288 http://hd-mnnguyentrai.haiduong.edu.vn
4230288305Mầm non Quang Trung288 http://hd-mnquangtrung.haiduong.edu.vn
4330288306Mầm non Trần Phú288 http://hd-mntranphu.haiduong.edu.vn
4430288307Mầm non Trần Hưng Đạo288 http://hd-mntranhungdao.haiduong.edu.vn
4530288308Mầm non Lê Thanh Nghị288 http://hd-mnlethanhnghi.haiduong.edu.vn
4630288309Mầm non Hải Tân288 http://hd-mnhaitan.haiduong.edu.vn
4730288310Mầm non Việt Hoà288 http://hd-mnviethoa.haiduong.edu.vn
4830288311Mầm non Bình Hàn288 http://hd-mnbinhhan.haiduong.edu.vn
4930288312Mầm non Cẩm Thượng288 http://hd-mncamthuong.haiduong.edu.vn
5030288313Mầm non Tứ Minh288 http://hd-mntuminh.haiduong.edu.vn
5130288314Mầm non Thanh Bình288 http://hd-mnthanhbinh.haiduong.edu.vn
5230288315Mầm non Ngọc Châu288 http://hd-mnngocchau.haiduong.edu.vn
5330288317Mầm non Nhị Châu288 http://hd-mnnhichau.haiduong.edu.vn
5430288318Mầm non Hương Sen288 http://hd-mnhuongsen.haiduong.edu.vn
5530288319Mầm non Sơn Ca288 http://hd-mnsonca.haiduong.edu.vn
5630288320Mầm non Hoạ Mi288 http://hd-mnhoami.haiduong.edu.vn
5730288321Mầm non Song Hương (TT)288 http://hd-mnsonghuong.haiduong.edu.vn
5830288326Mầm non Hoa Sữa (TT)288 http://hd-mnhoasua.haiduong.edu.vn
5930288327Mầm non Ngọc Vân (TT)288 http://hd-mnngocvan.haiduong.edu.vn
6030288328Mầm non Thanh Dung (TT)288 http://hd-mnthanhdung.haiduong.edu.vn
6130288329Mầm non Hồng Hà (TT)288 http://hd-mnhongha.haiduong.edu.vn
6230288330Mầm non Tân Bình288 http://hd-mntanbinh.haiduong.edu.vn
6330288331Mầm non Sao Mai288 http://hd-mnsaomai.haiduong.edu.vn
6430288340Mầm non Hoa Sen288 http://hd-mnhoasen.haiduong.edu.vn
6530291314Mầm non An Châu288 http://hd-mnanchau.haiduong.edu.vn
6630291315Mầm non Thượng Đạt288 http://hd-mnthuongdat.haiduong.edu.vn
6730291318Mầm non Ái Quốc288 http://hd-mnaiquoc.haiduong.edu.vn
6830291319Mầm non Nam Đồng288 http://hd-mnnamdong.haiduong.edu.vn
6930297323Mầm non Tân Hưng288 http://hd-mntanhung.haiduong.edu.vn
7030297325Mầm non Thạch Khôi288 http://hd-mnthachkhoi.haiduong.edu.vn
 
Trưởng ban biên tập: Đinh Thị Vượng - Hiệu trưởng
Địa chỉ:Phường Phạm Ngũ Lão - Tp Hải Dương-Tỉnh Hải Dương - ĐT:03203.858933
Web: http://hd-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn - Email: hd-thcsbinhminh@haiduong.edu.vn